ที่จอดรถจักรยาน Bike Park

ที่จอดรถจักรยาน Bike Park

รับผลิตที่จอดจักรยานตามแบบ แข็งแรง ทนทาน สีกันสนิมคุณภาพสูง

* สามารถ เพิ่ม – ลด ช่องจอดได้ทุกแบบ

( กว้าง x ยาว x สูง ) 35 x 200 x 30 cm.

( กว้าง x ยาว x สูง ) สูง35 x 220 x 40 cm. / ต่ำ35 x 220 x 30 cm.

( กว้าง x ยาว x สูง ) 46 x 200 x 48 cm.

สลับสูงต่ำ  สูง46 x 178 x 64 cm. / ต่ำ46 x 178 x 48 cm.

( กว้าง x ยาว x สูง ) 35 x 200 x 36  cm.

( ยาว x สูง )  90 x 80  cm.

( ยาว x สูง ) 35 x 90  cm.

( ยาว x สูง )  95 x 90  cm.

(  ยาว x สูง )  155 x 90  cm.

(  ยาว x สูง )  96 x 80  cm.

( กว้าง x ยาว x สูง ) 40 x 300 x 75 cm.

2 ฝั่ง 75 x 300 x 75 cm. 


( กว้าง x ยาว x สูง ) 40 x 280 x 55 cm.