ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนพิการ Disabled

ทางเดินคนพิการ

ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนพิการ Disabled

“พื้นผิวต่างสัมผัส” ติดบนพื้นเพื่อเตือนผู้พิการทางสายตา หรือ ทุพพลภาพ คนชรา ตามมาตรฐานต้องติดตั้งตามจุดเสียงต่างๆ เช่น หน้า ลิฟท์ บันได ห้องน้ำ ฯลฯ  วัสดุสแตนเลส เกรด 304 /316 ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแกร่ง คงทน ถาวร การเคลือบผิวทนต่อกรดด่าง และ วัสดุPVC

พร้อมทีมติดตั้งปุ่มสแตนเลสทางเดินคนพิการที่ผ่านการอบรม และผ่านการติดตั้งมามากมายหลายโครงการ รับประกันผลงาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

@มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
@มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
@มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
@มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
@มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
@มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
@มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
@มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

@มหาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
@มหาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
@มหาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
@มหาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
@มหาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
@มหาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

T2 Residence Sathon

@T2 Residence Sathon

@T2 Residence Sathon
@T2 Residence Sathon
@T2 Residence Sathon
@T2 Residence Sathon
@T2 Residence Sathon
@T2 Residence Sathon
@T2 Residence Sathon

ปุ่มสแตนเลส ทางเดินคนพิการ ลายวงกลม

ใช้สำหรับติดเตือนผู้พิการตามจุดต่างๆ เช่น หน้าหน้องน้ำ หน้าลิฟท์ หน้าบันไดฯ มีทั้ง เกรด 304 และ 316

ลายวงกลม
ลายเรียบ
ลายฟัน
ลายกากเพชร

ปุ่มสแตนเลส ทางเดินคนพิการ แนวยาว

ใช้ติดเพื่อนำทางผู้พิการตามจุดที่กำหนดเส้นทางไว้ให้ผู้พิการ เดินตามเส้นทางนั้นๆ ไปถึงจุดที่สามารถให้บริการดูแลได้

แผ่นทางเดินคนพิการ PVC

ใช้ติดเพื่อเตือนผู้พิการทางสายตา นิยมใช้สีเหลืองเพื่อความสว่างและมองเห็นง่าย เป็นการอำนวยความสะดวกต่อคนพิการทางการเห็นแบบมองเห็นเลือนรางด้วย เพราะไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็สามารถเห็นได้ชัดเจน และควรติดตั้งห่างจากอุปสรรคที่ต้องการเตือนประมาณ 30 เซนติเมตร