ป้ายเตือนสามเหลี่ยมตั้งพื้น

ป้ายเตือนสามเหลี่ยมตั้งพื้น

ป้องกั้นอุบัติเหตุจากการทำความสะอาด หรือ กำลังก่อสร้าง ซ่อมแซม

>>> สามารถสั่งสกรีนหน้าป้ายได้ตามต้องการ <<<

ห้ามเข้าเด็ดขาด
ห้ามเข้าเด็ดขาด
ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
ห้ามเข้ากำลังปฏิบัติงาน
ห้ามเข้ากำลังปฏิบัติงาน
ระวังลื่น
ระวังลื่น