ป้ายไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ไฟสำรองฉุกเฉิน

ป้ายทางออกฉุกเฉิน – ไฟสำรองฉุกเฉิน ที่ได้มาตรฐาน

 

ป้ายไฟกล่องทางออกฉุกเฉิน

Product detail

 • BFX Series (พื้นที่อะคริลิค 193 x 363 mm.) ตัวอักษร 10 cm.
 • แบตเตอรรี่ Li-iron-Phosphate มีความปลอดภัยสูง (มาตรฐาน UL 1642)
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในระยะยาว
 • เมื่อไฟ AC มาตามปกติ สามารถปรับระดับความสว่างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 4 ระดับ
 • เมื่อไฟดับ ป้ายไฟจะสว่างในระดับสูงสุด (ระดับ 4) เพื่อความปลอดภัย
 • N ไม่มีรีโมท –  R มีรีโมท
ป้ายกล่องไฟ

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน อะคริลิค

Product detail

 • XLF Series (พื้นที่อะคริลิค 160 x 340 mm.) ตัวอักษร 10 cm.
 • แบตเตอรรี่ Li-iron-Phosphate มีความปลอดภัยสูง (มาตรฐาน UL 1642)
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในระยะยาว
 • เมื่อไฟ AC มาตามปกติ สามารถปรับระดับความสว่างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 4 ระดับ
 • เมื่อไฟดับ ป้ายไฟจะสว่างในระดับสูงสุด (ระดับ 4) เพื่อความปลอดภัย
 • N ไม่มีรีโมท –  R มีรีโมท
ป้ายอะคริลิคไฟ LED ฝังฝ้า

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน อะคริลิค

Product detail

 • XLF Series (พื้นที่อะคริลิค 193 x 363 mm.) ตัวอักษร 15 cm.
 • แบตเตอรรี่ Li-iron-Phosphate มีความปลอดภัยสูง (มาตรฐาน UL 1642)
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในระยะยาว
 • เมื่อไฟ AC มาตามปกติ สามารถปรับระดับความสว่างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 4 ระดับ
 • เมื่อไฟดับ ป้ายไฟจะสว่างในระดับสูงสุด (ระดับ 4) เพื่อความปลอดภัย
 • N ไม่มีรีโมท –  R มีรีโมท
  ป้ายอะคริลิคไฟ LED ห้อยฝ้า

ไฟสำรองฉุกเฉิน

ไฟสำรองฉุกเฉิน แบบแขวนผนัง

Product detail

 • Input voltage: 220 – 240 Vac / 50 Hz (สายไฟ AC 3 ขา ยาว 50 cm)
 • แบตเตอรรี่ Lithium iron phosphate LiFePO4 (UL, ISO 9001)
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในระยะยาว
 • Lamps: LM-80 certified mid-power/high-lumen LEDs on metal-core PCB with high thermal conductive nylon
 • Color temperature: Warm white 3500 – 4000 K, CRI > 80 (Daylight 6500 K is optional)
 • Manual test: 90-min test by either pushing button orusing remote control*
 • AutoTest: 90-min test every 4 weeks (Enable/Disable selectable)
 • IR Remote*: for ON, OFF, Test, Dim and Auto Test Enable/Disable
 • Standards: TIS 1955-2551, ISO 9001:2015
 • Casing: 1.4-mm-thick extruded aluminum coated with powder paint
 • Degree of protection: IP20
 • Operating temperature: 10°C – 40°C
 • Mode Save Batt: Available (optional)
 • ***รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมขายแยกกับผลิตภัญฑ์
ไฟสำรองฉุกเฉิน ติดผนัง
ไฟสำรองฉุกเฉิน ติดผนัง

ไฟสำรองฉุกเฉิน แบบฝังฝ้า

Product detail

 • Input voltage: 220 – 240 Vac / 50 Hz (สายไฟ AC 3 ขา แบบมีกราวนด์)
 • Battery type: Lithium iron phosphate LiFePO4 (CE, UL standards)
 • Battery charging method: Constant voltage / current limitwith SMART-CHARGER™
 • Lamps: LM-80 certified mid-power/high-lumen LEDs on metal-core PCB with high thermal conductive nylon
 • Color temperature: Warm white 3500 – 4000 K, CRI > 80
 • Brightness: 4 programmable brightness levels for extended backup times
 • Manual test: 90-min test by either pushing button orusing remote control*
 • AutoTest: 90-min test every 4 weeks (Enable/Disable selectable)
 • IR Remote*: for ON, OFF, Test, Dim and AutoTest Enable/Disable
 • Standards: TIS 1955-2551, ISO 9001:2015
 • Casing: Steel sheet coated with powder paint
 • Degree of protection: IP20
 • Operating temperature: 10°C – 40°C
 • รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์
ไฟสำรองฉุกเฉิน ฝังฝ้า