กรวยจราจร Traffic Cone

กรวยจราจร และ อุปกรณ์เสริมติดกรวย

                 กรวยจราจร กรวยพับได้ ไม้กั้นกรวย ห่วงคล้องโซ่ ขายึดป้ายสวมหัวกรวย  ไฟกระพริบติดสวมกรวย ยางถ่วงน้ำหนัก ไฟกระพริบลูกศรสวมกรวย

          เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆตามท้องถนนทั่วไป นับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ไว้สำหรับเป็นสัญลักษณ์เตือนให้ระวัง หรือมีสิ่งกีดขวางบนผิวถนนสามารถ ใช้กำหนดอาณาเขตเพื่อป้องกันการเข้าพื้นที่ดังกล่าวได้ทำให้สามารถควบคุมดูแลพื้นที่ได้อย่างเต็มที่

กรวยจราจร EVA+PE แถบสะท้อนแสง 2 แถบ (ไม่มีจุก)

Product detail

กว้าง x ยาว x สูง / น้ำหนักโดยประมาณ

30x30x50 cm.  / 1.5 kg 

36x36x70 cm. / 1.8 kg

44x44x80 cm. /  2 kg

*สั่งติดชื่อหน่วยงาน หรือ โลโก้ได้

สีแดง (ไม่มีจุก)

กรวยจราจร EVA+PE แถบสะท้อนแสง 2 แถบ (มีจุก)

Product detail

กว้าง x ยาว x สูง / น้ำหนักโดยประมาณ

30x30x50 cm.  / 1.5 kg 

34x34x70 cm. / 1.8 kg

45x45x80 cm. /  2 kg

*สั่งติดชื่อหน่วยงาน หรือ โลโก้ได้

สีส้ม (มีจุก)

กรวยจราจร PVC แถบสะท้อนแสง 2 แถบ (ไม่มีฐานเพิ่มน้ำหนัก)

Product detail

รถเหยียบไม่แตก คืนตัวได้ดีมาก เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก

กว้าง x ยาว x สูง / น้ำหนักโดยประมาณ

37x37x75 cm. / 2.3 kg

*สั่งติดชื่อหน่วยงาน หรือ โลโก้ได้

75 cm.

กรวยจราจร PVC แถบสะท้อนแสง 2 แถบ (มีฐานเพิ่มน้ำหนัก)

Product detail

รถเหยียบไม่แตก คืนตัวได้ดีมาก เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก

กว้าง x ยาว x สูง / น้ำหนักโดยประมาณ

33x33x70 cm.  / 1.7 kg 

36x36x90 cm. /  4.2 kg

*สั่งติดชื่อหน่วยงาน หรือ โลโก้ได้

70 cm.
90 cm.

กรวยจราจร PE แถบสะท้อนแสง 1 แถบ 

Product detail

รถเหยียบไม่แตก คืนตัวได้ดีมาก เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก

กว้าง x ยาว x สูง / น้ำหนักโดยประมาณ

28x28x50 cm.  / 1.8 kg 

38x38x75 cm. / 2.5 kg

50x50x100 cm. /  4.8 kg

*สั่งติดชื่อหน่วยงาน หรือ โลโก้ได้

ฐานยางเพิ่มน้ำหนัก

กรวยจราจร แบบพับได้ แถบสะท้อนแสง 

Product detail

สะดวกแก่การพกพา ติดรถยนต์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

กว้าง x ยาว x สูง / น้ำหนักโดยประมาณ

24x24x45 cm.  / 0.5 kg 

30x30x70 cm. / 0.8 kg

ไม่มีไฟกระพริบ
มีไฟกระพริบ

ท่อกั้นกรวย ยืดหดได้ แถบสะท้อนแสง 

Product detail

ใช้กันเขต หรือ กั้นพื้นที่ ใช้คู่กับกรวยจราจร โดยนำไปสวม

วัสดุพลาสติกหนา

ก่อนยืด 1.2 เมตร ยืดสุด 2.0 เมตร

ขาว-แดง
เหลือง-ดำ

เป้าสะท้อนแสง เสียบท่อกั้นกรวย 

Product detail

ใช้คู่กับท่อกั้นกรวย เพื่อให้สะท้อนแสง บอกจุดที่ไม้กันอยู่

วัสดุพลาสติกหนา ทรงกลม ขนาด 10 cm.

สายกั้นเขต สายดึงกลับ สวมหัวกรวย

Product detail

ใช้กันเขต หรือ กั้นพื้นที่ ใช้คู่กับกรวยจราจร โดยนำไปสวม

กว้าง x ยาว 

2″x3 เมตร

ขาว-แดง
เหลือง-ดำ

ไฟแฟลชเสียบหัวกรวย

Product detail

ใช้เสียบกับกรวย ไฟจะกระพริบเตือน ใช้คู่กับกรวย

ขนาด 3″

สีแดง
สีเหลือง

Product detail

ไฟแฟลชสวมหัวกรวย

ใช้สวมกับกรวย ไฟจะกระพริบเตือน ใช้คู่กับกรวย

ขนาด 7

ไฟแฟลชSolarCell

ไฟลูกศรกระพริบ สวมหัวกรวย

Product detail

ใช้สวมกับกรวย ไฟจะกระพริบเตือน ใช้คู่กับกรวย

กว้างxยาวxสูง 

47x60x7 cm.

ไฟลูกศรกระพริบ

ห่วงคล้องโซ่

Product detail

ใช้สวมกับกรวย เพื่อร้อยโซ่ ใช้คู่กับกรวย

ขนาด 10 cm.

ห่วงคล้องโซ่

ฐานยางเพิ่มน้ำหนักกรวย

Product detail

ใช้สวมลงไปทับกรวย เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กรวย

เมื่อเจอลมแรงไม่ให้ล้มได้ง่าย

ใช้ได้กับกรวยสูงขนาด 50/60/70/80 cm.

น้ำหนัก 2 kg. +/-

ฐานยางเพิ่มน้ำหนัก

โซ่พลาสติก 

Product detail

ใช้คล้องกับกรวย เพื่อกั้นพื้นที่ 

ใช้คู่กับกรวยที่มีจุก หรือ ห่วงคล้องโซ่

6 mm. ยาว 25 เมตร

โซ่พลาสติก

ขายึดป้ายสวมหัวกรวย

Product detail

ใช้ยึดป้าย นำไปสวมกับหัวกรวย 

กว้างxยาวxสูง

15x30x3 cm.

ขายึดป้ายสวมหัวกรวย