ไฟหมุน-BAIMER/ไฟแฟลช/ไฟไซเรน

ไฟไซเรน

ไฟหมุน ไฟแฟลช ไฟติดหลังคารถ

ไฟแท่ง ELE ชนิด LED  ยี่ห้อ BAIMER 

Product detail

ปรับหมุนได้ 4 จังหวะ  1.ไฟหมุน 2.ไฟแฟลช 3.ไฟหมุน+แฟลช 4.ไฟกระพริบ

4 สี แดง / เหลือง / เขียว / น้ำเงิน 

2 ขนาด เบอร์ 1 (4″) / เบอร์ 2 (5″)

ELE LED

ไฟแท่ง CG ชนิด LED  ยี่ห้อ BAIMER 

Product detail

4 สี แดง / เหลือง / เขียว / น้ำเงิน 

4 ขนาด เบอร์ 1 (4″) / เบอร์ 2 (5″) / เบอร์ 3 (6″) / เบอร์ 4 (7″)

CG LED

ไฟแท่ง CG ชนิด หลอดไส้  ยี่ห้อ BAIMER 

Product detail

4 สี แดง / เหลือง / เขียว / น้ำเงิน 

4 ขนาด เบอร์ 1 (4″) / เบอร์ 2 (5″) / เบอร์ 3 (6″) / เบอร์ 4 (7″)

CG หลอดไส้

ไฟติดหลังคารถ LED

Product detail

กxยxส 17x66x12 cm.

4 สี แดง+น้ำเงิน / เหลือง / เขียว /แดง

ปรับได้ 7 ระดับ