ป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์

ป้ายจราจร

ป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์

รับผลิตป้ายจราจร ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนทุกชนิด คุณภาพสูง สีสดใส สติ๊กเกอร์เกรดเกรดพรีเมี่ยมได้มาตรฐานราชการ

3M Commercial / 3M Engineer grade / 3M Diamond grade

>  มีบริการติดตั้งที่ได้มาตรฐานราชการ รับประกันคุณภาพ  <

 

ป้ายจราจรในไทย มีประเภทไหนบ้าง”

           ป้ายจราจร คือเครื่องหมายที่ใช้ในการควบคุมการจราจร ซึ่งทำให้ปรากฏอยู่บนแผ่นป้ายกล่อง / ผนัง หรือที่อื่นใด โดยทำด้วยแผ่นโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่นใด ที่แสดง ติดตั้ง หรือทำให้ปรากฏไว้ในเขตทางหลวง ในลักษณะและตำแหน่งที่เห็นได้โดยง่ายและชัดเจน เพื่อให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น หรือเป็นการแจ้งข้อมูล หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ทางหลวงนั้น

ป้ายจราจร ป้ายสัญลักษณ์ แบบมาตรฐาน

ป้ายบังคับ

                       ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏอยู่ในป้ายนั้น โดยการกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำ ในบางประการ หรือบางลักษณะป้ายบังคับ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามข้อบังคับที่ได้แสดงไว้ตาม ข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด

 

 ป้ายเตือน 

            ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือ ข้อมูลอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้เพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความ ระมัดระวังใน การใช้ทางซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุดังกล่าวได้ 

 

ป้ายแนะนำ 

           ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการแนะนำให้ผู้ใช้ทางทราบข้อมูลอันเกี่ยวกับการ เดินทางและ การจราจร เช่น เส้นทางที่จะใช้ ทิศทาง ระยะทาง สถานที่ รวมทั้งข้อมูลอื่นเป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการเดินทางและจราจร

รูปแบบป้ายต่างๆ

วัสดุแผ่นรองหลัง     

 วัสดุผิวหน้า

ป้ายเหล็กซิ้งค์

สติ๊กเกอร์ Inkjet Outdoor 3M ทึบแสง

ป้ายอลูมิเนียม

สติ๊กเกอร์ Inkjet Outdoor สะท้อนแสง 3M COM

ป้ายพลาสวู๊ด

สติ๊กเกอร์ Inkjet Outdoor สะท้อนแสง 3M ENG

ป้ายอะคริลิค

สติ๊กเกอร์ Inkjet เรืองแสง

ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด

สติ๊กเกอร์ Inkjet Outdoor สะท้อนแสง 3M COM